Get Adobe Flash player

Meni

1. 6. 2016 PRIPRAVE MLADINK NA DRŽAVNO TEKMOVANJE

Mladinke se pridno pripravljajo na državno gasilsko tekmovanje, ki bo potekalo med 11. in 12. junijem v Kopru.

 

1.6.2016 OBISK PRIJATELJEV GASILCEV IZ ROMMERSKIRCHNA

V soboto, 7.5.2016, so nas v Braslovčah znova obiskali gasilci iz pobratenega gasilskega društva Rommerskirchen iz Nemčije. Sodelovanje med društvoma predvsem na strokovnem in seveda tudi družabnem področju poteka že 15 let. Tokrat so gasilci iz Nemčije združili obisk v Braslovčah z obiskom pri gasilcih v PGD Dolič Šentflorjan. Nemške gasilce je  pozdravil župan občine Braslovče Branimir Strojanšek. Domačini so jih peljali na ogled gradu Žovnek, nad katerim so bili navdušeni, popoldne pa so izrabili za strokovno srečanje in dogovore o nadaljnjem sodelovanju. Tako načrtujejo za drugo leto  skupno usposabljanje braslovških gasilcev v Nemčiji ter kasneje tudi drugi številčnejši obisk nemških gasilcev z družinami v Sloveniji, prvi takšen je bil v letu 2002.

 

 

25. 8. 2015 Vabilo

 

7. 9. 2015 Naši mladi odlični na regijski orientaciji

 

V soboto je v Lučah potekalo regijsko tekmovanje SAŠA regije v orientaciji za mladino.
Sodelovale so tudi 4 naše ekipe, ki so se tja uvrstile po odličnih dosežkih na orientaciji
GZ Žalec. Osvojili smo znova mesta med najboljšimi: mladinke 1 in pripravnice so osvojile
bronaste medalje, mladinci 4. mesto ter mladinke 2. ekipa  7. mesto. Žal nam ni uspela uvrstitev
na državno tekmovanje, a mladincem je do tja zmanjkala le ena točka. Kljub temu je za nas
to znova odličen uspeh, saj je konkurenca v naši regiji zelo močna in ekipe vedno posegajo na
državnih tekmovanjih po najvišjih mestih.
 

15. 8. 2015 Tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln v Braslovčah

 

V soboto, 1.8.2015, je Prostovoljno gasilsko društvo Braslovče organiziralo 4. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln, ki je bila hkrati tudi 5. tekma za pokal Savinjsko Šaleške regije.

Na tekmovanju lahko sodelujejo društva, ki imajo ročno ali motorno brizgalno staro več kot 55 let. Tako je bila najstarejša ročna brizgalna iz leta 1893 PGD Šoštanj mesto, najstarejša motorna pa letnik 1927 PGD Kapla - Pondor. Iz občine Braslovče sta bili na tekmovanju  PGD Braslovče z ročno brizgalno iz leta 1903 in PGD Letuš s prav tako ročno brizgalno iz leta 1907. Poleg tega ima še PGD Gomilsko ročno brizgalno letnik 1904, ta pa je hranjena v muzeju Gasilske zveze Žalec v Žalcu.Po starosti tekmovalcev je bila na tekmovanju najstarejša ekipa veteranov PGD Paška vas, s povprečno starostjo 72,4 leta.

Otvoritev tekmovanja je bila ob 17:00 uri. Prisotne so bile tekmovalne ekipe, župan občine Braslovče Branimir Strojanšek, ki je skupaj s predsednikom PGD Braslovče Jožefom Matkom pozdravil zbrane, nadzornik tekmovanja iz SŠ regije Bojan Rakun, tekmovalni odbor in sodniki ter gledalci. Tekmovalno zastavo je dvignila ekipa veteranov iz Braslovč, predsednik tekmovalnega odbora Danijel Pantner pa je otvoril tekmovanje

Na tekmovanju je sodelovalo 14 ekip iz SAŠA regije; z ročnimi brizgalnami 4 moške in 2 ženski ter z motornimi 5 moških in 3 ženske ekipe.

Rezultati so bili naslednji:

 • motorne moški: 1. Paška vas, 2. Šoštanj mesto, 3. Topolšica
 • motorne ženske: 1. Šoštanj mesto, 2. Topolšica, 3. Kapla-Pondor
 • ročne moški: 1. Letuš, 2. Vransko, 3.  Braslovče
 • ročne ženske: 1. Šoštanj mesto, 2. Braslovče
 • Na zaključku tekmovanja in razglasitvi rezultatov so bili poleg tekmovalcev, vodstva tekmovanja, sodnikov in gledalcev prisotni tudi gostje:
 •  

  • predsednik regijskega sveta SAŠA regije Janko Žuntar
  • predsednik GZ Žalec Edvard Kugler
  • župan občine Braslovče Branimir Strojanšek
  • podžupanja občine Danica Tajnšek
  • poveljnik GPO Braslovče Milan Šoštarič
  • predsednik komisije za veterane GZ Žalec Janez Kokovnik
  • nadzornik tekmovanja Bojan Rakun

  Vsi govorniki so organizacijo tekmovanja in rezultate ekip pohvalili, še posebej pa so izpostavili veliko  skrb, ki jo imajo gasilska društva za to, da se zgodovina gasilstva ohranja na tako lep način tudi našim prihodnjim rodovom.

  Diplome vsem sodelujočim ekipam in pokale najboljšim so podelili:

  · predsednik in poveljnik PGD Braslovče Jožef Matko in Danijel Pantner

  · poveljnik GPO Milan Šoštarič in podžupanja občine Danica Tajnšek.

  Tekmovalno zastavo je spustila enota PGD Topolšica, ki je organizator naslednje -  6. letošnje tekme za pokal SAŠA regije 9.8.2015.

  Braslovški gasilci so se vsem zahvalili za udeležbo in jih povabili na naslednje snidenje v Braslovčah prihodnje leto na 5. tekmovanju starih ročnih in motornih brizgaln.

  Avtor članka SS