Forum znanja in povezovanja Braslovče

 

Projekt “FORUM ZNANJA IN POVEZOVANJA BRASLOVČE” je program, ki se bo izvajal trajnostno in bo temelj za vse nadaljnje projekte, ki se bodo razvijali v sklopu socialnega in medgeneracijskega povezovanja v lokalnem okolju. Izvedene bodo številne aktivnosti za izobraževanje in usposabljanje ranljivih skupin na področju požarne varnosti in dejavnosti za promocijo zdravja. Pomemben bo tudi doprinos projekta na področju varovanja okolja in narave, saj bo vzpostavljen okolju prijazen gasilni sistemi. Z uspešno izvedbo projekta bomo na inovativen način povezali in vključili vse starostne generacije. Krepili bomo dolgoročno sodelovanje in povezovanje ranljivih skupin, ki so bile v našem okolju do sedaj zelo zapostavljene. V projektu bomo vključili in povezali partnerje iz več različnih segmentov in s tem razširili vpliv strategije lokalnega razvoja.

Aktivnosti, ki se bodo izvedle

Najprej bomo vzpostavili pogoje za izvedbo programov:

 • Za potrebe izvedbe gasilskega usposabljanja bomo kupili gasilsko opremo (gasilsko tehnično opremo za izvajanje poligonskih vaj, delovne obleke za udeležence usposabljanj, zaščitno opremo za inštruktorje, multimedijsko opremo za predavanja v učilnici in na daljavo – interaktivna tabla, računalniška oprema).
 • Kupili bomo opremo za izvajanje praktičnih delavnic (noša – delovna obleka za članice Društva podeželskih žena, postavitev naravi prijaznega gasilnega sistema za usposabljanje za večja podjetja, komplete miz in klopi za notranjo in zunanjo uporabo, prenosni šotor za zunanjo uporabo).
 • Z namenom obveščanja širše javnosti bomo objavili novice v tiskanih in elektronskih medijih (preventivno delovanje na področju protipožarnih ukrepov in na področju varovanja zdravja, varstva narave in okolja).

Nato bomo izvedli izobraževanja in usposabljanja, ki bodo predvsem protipožarno usmerjena in namenjena mladini, mladim do 30. leta, ženskam, še posebej tistim v ruralnem okolju ter zaposlenim v podjetju. Pri vseh programih pa bo velik poudarek na varovanju narave in koriščenju naravnih potencialov.

 • Izvedena bosta gasilska tečaja “PIONIR”  in “PRIPRAVNIK”
 • Izvedeno bo usposabljanje zaposlenih za gašenje začetnih požarov in evakuacije ter usposabljanje za samodejni, naravi prijazni gasilni sistem.
 • Tretji del aktivnosti pa bo zajemal predvsem izobraževanje žensk in starejših od 50 let. Zraven bomo povabili tudi mlajšo generacijo (otroke) ter s tem še bolj povezali starejšo generacijo z mladimi in okrepili prenos znanj in izkušenj med njimi.Izvedli bomo delavnico priprave zdrave hrane s poudarkom na lokalni hrani. Del delavnice bo namenjen tudi osnovnemu preventivnemu izobraževanju in praktičnemu prikazu ravnanja ob pojavu nevarnosti požara. Izvedli bomo tudi predavanje o zdravi prehrani z zunanjim strokovnjakom

Kazalniki projekta:

 • programi za pridobivanje novih znanj
 • programi za doseganje zdravega načina življenja
 • nabava opreme
 • objave v tiskanih in elektronskih medijih (promocija)

Učinek:

Učinki projekta bodo z izvedbo aktivnosti vidni pri vseh skupinah oziroma generacijah, ki bodo vključene. Pridobljena oprema in material, ki je potreben za izvedbo aktivnosti, bo dolgoročno vplival na delovanje Prostovoljnega gasilskega društva, ki bo imelo boljše možnosti za socialne, izobraževalne in druge namene.  Prostori in oprema pa se bodo uporabljali tudi  pri povezovanju z drugimi društvi v lokalni skupnosti in tudi izven po dolini .S tečaji bodo usposobljeni mladi gasilci in povečana požarna varnost v občini. V sodelovanju s partnerskim podjetjem bomo na inovativen način poskrbeli za vključitev naravi prijaznih gasilnih sredstev v podjetje in usposabljanje delavcev.

Delavnica in predavanje o zdravi prehrani bo kot dobra promocija vplivala na zdravje občanov.

Celoten projekt bo najbolj pripomogel k izboljšanju stanja ranljivih skupin, z druženjem na aktivnostih se bodo aktivno vključevali v družbo, z znanjem, ki ga bodo pridobili pa si bodo izboljšali možnosti pri iskanju službe.

Cilji operacije:

Programi za pridobivanje novih znanj, programi za doseganje zdravega načina življenja, nabava opreme, objave v tiskanih in elektronskih medijih (promocija).

Nabava opreme bo obsegala:

 • Videokonferenčni sistem za izvajanje usposabljanj
 • Multimedijska oprema za učilnico PGD Braslovče
 • Vadbena oprema za usposabljanja za inštruktorje in udeležence
 • Oprema za izvajanje usposabljanj na terenu
 • Inovativen gasilni sistem – okolju prijazen.
 • Nakup tradicionalnih oblačil za  izvajalke delavnice
 • Oglasna tabla za obveščanje o delavnicah in predavanjih
 • Promocijsko gradivo

Izobraževanja ter delavnice, katera se bodo izvajala v sklopu projekta, bodo obsegala:

 • Usposabljanje za mlade do 30 let in ženske
 • Delavnica in predavanje za starejše in ženske o zdravem načinu življenja
 • Usposabljanje zaposlenih v partnerskem podjetju za uporabo okolju prijaznega sistema gašenja in varstvo pred požari

Vsi zgornji programi bodo pozitivno vplivali na aktivnost gasilskega društva, ter pozitivni zgled, zato pričakujemo v trendu preseljevanja nove člane ter posledično tudi nove operativne gasilce tako moške kot ženske – kar bo posledično rezultiralo v boljši požarni varnosti v urbanem okolju občine Braslovče ter Spodnje Savinjske doline. Zaradi epidemije virusa korona se je potrebno prilagoditi novim razmeram na področju usposabljanja, zato bo nova oprema omogočala tudi izvajanje usposabljanj na daljavo, s tem bodo udeleženci pripravljeni na prilagajanja novim  situacijam tudi na drugih področjih. Operacija bo prim

Skupaj z našimi partnerji na projektu bomo tesno sodelovali pri vključevanju gasilstva, socialne zavesti in promociji prostovoljstva med mladimi in drugimi ranljivimi skupinami ter aktivnim preživljanjem starosti. To bomo dosegli z dolgoročnim sodelovanjem in promocijskimi akcijami.

Ciljne skupine

Ciljne skupine v projektu so šoloobvezni otroci, mladi do 30 let, ženske ter starejši. Doseči želimo tudi ostale generacije, saj tako še povečamo možnost socialnega vključevanja in vključevanja v PGD.

Vrednost projekta in partnerji:

Vrednost projekta znaša 38.044,46 EUR, so sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 25.227,70 EUR. Partnerji pri projektu so PGD Braslovče, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Anton Blaj d.o.o. in Društvo podeželskih žena Braslovče.

Povezave:

Evropski sklad za regionalni razvoj: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_sl
Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si
LAS Spodnje Savinjske doline https://las-ssd.si/
EU skladi: https://www.eu-skladi.si

20. – 22. 5. 2022 Tečaj za Pionirja I

Povezava: Tečaj za Pionirja I

3.6.2022 Tečaj za Gasilca pripravnika

Povezava: Tečaj za gasilca pripravnika

18.6. in 13.8.2022 Predavanje in delavnica z naslovom Prehrana – pot k zdravju in dobremu počutju

Povezava: Predavanje in delavnica: Prehrana – pot k zdravju in dobremu počutju

18. 8. 2022 Montaža okolju prijaznega gasilnega sistema in usposabljanje

Povezava: Montaža okolju prijaznega gasilnega sistema in usposabljanje

18. 8. in 25. 8. 2022 Obisk v gasilskem muzeju v Prekopi

Povezava: Obisk v gasilskem muzeju v Prekopi

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Preberi več